Möjliga resultat efter GenombrottsCoaching?

- Organisationer där man har gemensamma värderingar, drar åt samma håll, drivs av gemensamma visioner, känner meningsfullhet med arbetsuppgifterna och gärna tar egna initiativ.

- I dessa organisationer är det högt i tak, diskussionerna förs öppet och kontorsdörrarna är öppna. Man viskar inte i korridorerna utan man pratar högt utan oro för att någon annan hör vad man säger. Det skrattas mycket och ofta.

- Konflikter ligger aldrig och jäser utan löses direkt under stor öppenhet.

- Alternativa lösningar välkomnas och prövas ständigt. Medarbetarna upplever ofta att de "har flyt" och känner sig trygga i sin förmåga "att läsa spelet".

- Kreativiteten är hög och vi-känslan välutvecklad.

- Tempot är högt och präglas av "positiv stress". Misslyckanden betraktas som värdefulla och utvecklande för både individen och organisationen.

- Uttrycket rutin har en negativ klang och sjukfrånvaron är låg.

- Organisationen befinner sig ofta i en positiv lönsamhetsutveckling och medarbetarna känner glädje och harmoni när de går till jobbet. Deras personliga potential har ökat kraftigt….ofta flera potenser.