Om Coaching & Teambuilding

Coaching & Teambuilding leds nu av civilingenjören och marknadsekonomen Hans Korduner, född 1951, som grundade företaget 1987.

Hans har nu sammanlagt 37 års praktisk erfarenhet från olika chefspositioner inom svenskt näringsliv, från IFL-skolans ledarutveckling i Stockholm och från att ha genomfört ledarskapsprogram för mer än 2000 chefer och medarbetare inom svensk industri.

Både inom sin industriverksamhet och ledarskapsutveckling var Hans nydanare, nytänkare och nyutvecklare. Bl a utvecklade han "Pripps Energy Drink", en prestationshöjande sportdryck, som blev en av de största i idrottsvärlden. Han reviderade och utvecklade även rådande mikrobiologiska analysmetoder och utvecklade en helt ny metod för alkoholmätning i öl.

Hans är Graduate from The Executive Excellence Program i USA och Consulting Excellence Program (Center for management Design) i Boston. Därtill har han hundratals timmars egen träning i USA i beteendevetenskap, coaching, teambuilding och programdesign i teori och praktik.

Till sist bör nämnas att han har varit allsvensk fotbollspelare i Hammarby IF. Han var tidigare mycket aktiv som fotbollstränare, ordförande i en fotbollsklubb, lagledare och åldersgruppsansvarig i hockey.