Coaching & Teambuilding AB skapar tillsammans med sina kunder ett genombrott i utvecklingen av det mänskliga kapitalet

En ny epok behövs
Följande citat är hämtat från Dagens industri den 17 november 2011: ”En trettioårig epok är slut. En epok av höga förväntningar, stort risktagande, snabb teknisk utveckling och girighet. Frågan är bara vad som ska komma istället”.
De senaste trettio åren har kännetecknats av olika rörelser, på åttiotalet slog kvalitetstänkandet igenom. Inget företag idag kan överleva om de inte har fokus på kvalitet. Under nittiotalet började den stora vågen av outsourcing och fokusering på kärnverksamheten. I början på 2000 talet har Lean och kostnadsjakt varit dominerande som konkurrensmedel.
Vad heter det nya konkurrensmedlen i en värld där konkurrensen hårdnar och där produktionsresurser som affärssystem och ny teknisk utrustning snabbt blir tillgänglig för alla? Det behövs någonting som är svårt att imitera utifrån globaliseringen i världen. Det behövs någonting som gör att man hela tiden ligger före och är främst i utvecklingen. Det som kännetecknar världsmästarna.

Vad kännetecknar världsmästare?
Coaching & Teambuilding AB har under mer än 30 års tid forskat i ämnet vad det är för faktorer som gör världsmästare till världsmästare. Vad heter några av faktorerna? Världsmästare spelar ett annat spel än sina konkurrenter. De fokuserar på andra saker än det spelet handlar om t.ex. göra mål eller skapa vinst. De fokuserar på de kvalitéer i människan som genererar det vinnande spelet. Ett vinnande lag kopierar inte andra utan kreerar och leder utvecklingen av något nytt som andra sedan kopierar. De är synnerligen innovativa.
Världsmästare i lagidrotter kännetecknas av ett högklassiskt sampel. Rysk ishockey har producerat ett antal världsmästarlag. De har haft några superfemmor som hade ett fantastiskt samspel som utklassade allt motstånd. Svenska handbollslandslaget blev under Bengan Johanssons ledning världsmästare vid ett flertal tillfällen. När laget tog timeout lät han spelarna ”sköta snacket”. Världsmästare har alltid toppcoacher som låter spelarna vara kreativa och delaktiga även i de mest kritiska situationer.
Manchester United har under Alex Fergusons ledning varit ett av världens framgångsrikaste klubblag i fotboll. Ferguson har under lång tid 25 år, fått möjligheten att bygga upp laget och den omgivande organisation. Vinnande lag är alltid långsiktiga och bygger tålmodigt upp sina spelare så att det blir varaktighet i framgångarna. Ja, ja kanske du tänker, att det här resonemanget gäller i idrott men i företagandet råder helt andra förutsättningar. Lek med tanken att principerna som genererar ett vinnande spel i människan är oberoende av verksamhet!

Världsledare oavsett bransch spelar ett vinnande spel som kännetecknas av:
 Spelar ett annorlunda spel än alla andra
 Innovativa i allt som rör spelet
 Högklassiskt samspel
 Långsiktighet och varaktighet
 Låter medarbetare vara kreativa och delaktiga i en betydligt större omfattning
 Är och har egna topp coacher

Den nya eran har redan börjat!
Den nya eran eller paradigmskiftet har redan börjat. Det handlar om till vilken grad beslutsfattande och kreativitet fördelas i hela organisationen och hur väl man tillämpar principerna i det vinnande spelet. Janne Carlzon myntade begreppet "riv pyramiderna". Coaching & Teambuilding AB säger "vänd på pyramiderna". Exempel på företag som jobbar i den nya paradigmen är Gore med varumärket Goretex som låter de anställda tillsätta cheferna. Hos Google får de anställda använda 20 % av sin tid för egna projekt som de får bestämma själva. Det finns t.om. företag i Latinamerika där de anställda sätter sina egna löner.

Den stora utmaningen?
Analyser av vinnare i all ära men den stora frågan är hur man omsätter nya ledningsprinciper till att bli vardag för alla som arbetar inom en organisation. Att sätta upp principerna för det vinnande spelet under glas och ram och föredra det på möten får nästan alltid till följd att medarbetare kallar dem för ”floskelaffisher” eller ”Corporate bullshit”. Hur översätter man ett vinnande spel i idrott till organisationer och vad heter komponenterna i en ny paradigm som åstadkommer att medarbetare kan använda alla sina förmågor i mycket större utsträckning?
Ledare i världsklass har starkt positiv syn på möjligheten att utveckla människor. De praktiserar ett mänskligt ledarskap där det finns lika mycket fokus på den mänskliga utvecklingen som på de resultat som skapas. De inser att om inte människan utvecklas går det inte att nå nya höjder i resultaten.
Coaching & Teambuilding AB är världsledande i att omsätta vinnande spel till att bli en del av ledarnas och medarbetarnas personligheter och bli ett naturligt sätt att vara på! Coaching & Teambuilding AB har en världsunik teknologi och metodik för att komma åt de faktorer i människan som får henne att utvecklas utanför den gamla ramarna och blomstra i sin fulla potential. ”Vi ger inte kurser för människor. Men vi startar förändringsprocesser i människan, som ger stark personlig utveckling, nytändning, verktyg och möjligheter för att komma dit man vill i livet”. Kontakta oss för en förutsättningslöst samtal där vi tillsammans utforskar vad det är för genombrott som ni vill åstadkomma i er verksamhet.