Hur ser strukturen av coachingprogrammen ut?

- I våra coachingprogram varvas teori med praktiska övningar, coachingövningar med dialoger kring begrepp, upplevelser och insikter. Programmen är mer uppbyggda kring frågor än att ge färdiga svar. De är utformade som en upptäcktsresa för att utforska vem jag är och vem jag har blivit. Insikterna från den upptäcktsresan ligger sedan till grund för att förstå sig själv bättre och därigenom kunna coacha andra effektivare. Enligt analogin nyktra alkoholister är de som är bäst skickade att coacha alkoholister till nykterhet.

- Programmen pågår under ett antal dagar (2-11) beroende på program. De längre programmen är uppdelade i tiden, med 3-4 veckor mellan varje mötestillfälle.

- Mellan alla kurstillfällen ingår personlig coaching. Där tar man upp ämnen som man inte vill ta upp i en större grupp. Coachingen sker antingen via telefon eller vid en träff.

- Det är mycket som behöver mogna mellan mötestillfällena och en del upptäckter och insikter behöver omvandlas till praktiskt handlande och agerande.

- I alla program blir deltagarna öppet coachande i de frågor som de vill bolla upp. Det inslaget är mycket uppskattat eftersom de som lyssnar till coachningen känner igen sätt mer eller mindre och får ibland ut mer än den som blir coachad. I programmen förekommer inga projektarbeten men däremot får alla hemläxor där man får tänka och reflektera över de begrepp och synsätt som har tagits upp i programmen.

- I de personliga coachingprogrammen bestämmer vi gemensamt strukturen (längden på passen och tiden mellan coachingtillfällena).

- Om vädret tillåter under vår sommar och höst håller vi till utomhus, på klippor bryggor och ”bergstoppar”.