Hur fungerar coachande ledarskap och Genombrotts Coaching?

- Under processen får deltagarna möjlighet att identifiera vad det är som skapar "dålig personkemi", både hos sig själva och andra.

- På sätt och vis kan man säga att vissa av ingredienserna i processen fungerar som ett personkemiskt laboratorium. Deltagarna lär sig att utveckla "reagenser" som avslöjar graden av "surhet" i organisationen.

- Samtidigt blir man varse sina svaga sidor på ett sådant sätt att de försvinner. Man lär sig att upptäcka motsvarande svagheter hos andra. Men en ännu större vinst är att de som deltar upptäcker minst 5 stycken nya positiva sidor som de ännu inte hade identifierat hos sig själva.

- Lyhördheten för andra och deras behov ökar liksom behovet och förmågan att få alla att dra åt samma håll.

- Coaching handlar inte om att ge medarbetare de rätta svaren och instruktionerna utan att stötta och stödja dem, så att de själva finner svaren och därmed utvecklar sig själva till trygga individer med gott självförtroende och vilja att åstadkomma resultat. Det är m a o bättre att lära människor fiska än att ge dem fisk.

- Man lär sig att "lyssna ärligt"; en förmåga som medarbetare omedelbart uppmärksammar och som därför skapar förtroende.