Vem är våra coachingprogram till för?

- För chefer som vill komma åt en större del av den inneboende potentialen – både hos sig själv och hos sina medarbetare.

- För chefer "som inte hinner gå på kurs". För chefer "som bara lever för sitt arbete".

- För dig som vill utveckla ditt coachande ledarskap och bli en GenombrottsCoach.

- För dem "som tycker sig ha förlorat sin förankring i organisationen".

- För chefer "som känner sig utbrända".

- För företag som framgångsrikt vill integrera avdelningar eller företag.

- För ledningsgrupper, som vill utveckla nya synsätt och i grunden förändra arbetssätten i sina organisationer och därmed trygga verksamhetens lönsamhet och långsiktiga överlevnad.

- För företag som vill utveckla en ny anda och företagskultur.

- För individer som vill ha en personlig coach under längre tid.