Indikatorer över varför det behövs coachande ledarskap och Genombrottscoacher som skapar en ny organisationskultur eller paradigmskifte

- Kontorsrummens dörrar står sällan öppna, i synnerhet inte när man har besök på rummet. Jobbfrågor diskuteras sällan under kaffepausen.

- Någon öppen dialog förekommer inte.

- Det förekommer mycket revirtänkande inom organisationen och det viskas i korridorerna.

- Ja-sägare lyckas bäst med karriären.

- Cheferna vågar sällan delegera fullt ut. Kontrollbehovet är stort….på alla nivåer.

- Detaljinstruktioner snarare än ansvarsområden och målsättningar präglar arbetsuppgifterna.

- Rädslan för att göra fel är en av de dominerande drivkrafterna i organisationen.

- Människosynen präglas av övertygelsen om att människor i grund och botten är lata och oansvariga.

- Uttrycket "skall det bli något gjort, så får jag göra det själv" är en av ledstjärnorna. Sammanträdena "sitts av" utan spontana bidrag från deltagarna.

- Det saknas en gemensam framtidsvision både för organisationen, för avdelningen och hos individerna.